Zobrazování dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje prohlížení dokumentů PDF a vyhledávání v nich a kopírování textů, obrázků a tabulek, které obsahují.

Chcete-li dokument PDF otevřít v editoru PDF:

 • Vyberte Nová úloha, přejděte na kartu Otevřít a klikněte na tlačítko Dokument PDF:
  .
 • Případně vyberte Nová úloha > Soubor > Nový dokument PDF nebo Otevřít dokument PDF....

Dokument se zobrazí v editoru PDF.

Chcete-li upravit způsob zobrazení dokumentu, použijte následující nastavení.

 • Režimy zobrazení mění způsob zobrazování a procházení stránek.
  Viz také: Režimy zobrazení.
 • Funkce lupy umožňuje přibližování a oddalování stránek dokumentu.
 • Přizpůsobit na šířku mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se šířka dokumentu přizpůsobila šířce obrazovky.
 • Nejlepší přizpůsobení mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se výška dokumentu přizpůsobila výšce obrazovky.
 • Oddálit/Přiblížit umožňuje ruční úpravu měřítka.

Obsah kapitoly

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.