Rozpoznávání dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader používá technologii optického rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition - OCR) k převodu obrazů dokumentů na text s možností úprav. Před rozpoznáváním (OCR) program analyzuje strukturu celého dokumentu a identifikuje oblasti, které obsahují text, čárové kódy, obrázky a tabulky. Aby bylo dosaženo nejlepších výsledků OCR, je nutno zvolit správný jazyk OCR, režim rozpoznávání a typ tisku.

Ve výchozím nastavení se obrázky obsažené v projektu OCR rozpoznávají automaticky s použitím nastavení, která jsou v programu aktuálně zvolena.

Tip. Automatickou analýzu a OCR nově přidaných obrazů můžete zakázat na záložce Zpracování obrazů dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Proces OCR je v některých případech nutno spustit ručně. To může být nutné například v případě vypnutí automatického OCR, ručního vykreslení oblastí v obraze nebo změny následujících parametrů v dialogovém okně Možnosti:

  • jazyk OCR na záložce Jazyky,
  • možnosti OCR na záložce OCR,
  • použitá písma na záložce OCR,

Ruční spuštění procesu OCR:

  • Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů. Případně:
  • Klikněte na Rozpoznat > Rozpoznat všechny stránky.

Tip. K rozpoznávání vybrané oblasti nebo stránky použijte nabídku Oblast nebo Rozpoznat nebo klikněte na oblast nebo stránku a vyvolejte místní nabídku.

Viz také: :

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.