Pokročilé převádění

Součástí aplikace ABBYY FineReader je editor OCR s funkcemi pokročilého OCR a skenování. Editor OCR umožňuje kontrolovat oblasti rozpoznávání a ověřovat rozpoznaný text, předběžně zpracovávat obrázky za účelem zlepšení přesnosti OCR a ještě daleko více.

Editor OCR také nabízí výkonné funkce pro podrobné nastavení OCR a převodu, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků. Můžete například upravovat oblasti rozpoznávání, kontrolovat rozpoznaný text a učit aplikaci ABBYY FineReader rozpoznávat nestandardní znaky a písma.

 1. Editor OCR lze otevřít několika způsoby:
  • Klikněte na kartu Nová úloha > Otevřít a poté na tlačítko Editor OCR:
   ,
  • nebo Nová úloha > Nástroje > Editor OCR,
  • nebo Nová úloha > Soubor > Otevřít v editoru OCR....
 1. V dialogovém okně Otevřít obraz zvolte soubory, které chcete otevřít.
  Používáte-li výchozí nastavení, aplikace ABBYY FineReader automaticky zanalyzuje a rozpozná soubory, které jsou otevřené. Tato nastavení lze změnit na záložce Zpracování obrazů v dialogovém okně Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
 2. Po otevření dokumentu se jeho obraz zobrazí v podokně Obrázek a oblasti textu, obrázků, tabulek a čárových kódů budou na obrázku označeny. Zkontrolujte, zda oblasti byly určeny správně. Pokud je to nutné, upravte je.

  Rychlé úpravy oblastí

 1. Pokud jste v oblastech provedli jakékoli změny, klikněte na tlačítko Rozpoznat na hlavním panelů nástrojů, aby bylo znovu provedeno rozpoznání dokumentu.
 2. Rozpoznaný text zkontrolujte v podokně Text a, pokud je to nutné, opravte ho.
 3. Rozpoznaný dokument uložte. Formát, ve kterém chcete svůj dokument uložit, můžete vybrat z rozevíracího seznamu pod tlačítkem Uložit/Poslat na hlavním panelu nástrojů (klikněte na šipku vedle tlačítka a rozevírací seznam se otevře).

Více informací o editoru OCR a jeho funkcích naleznete v kapitole Práce s editorem OCR.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.