Prohledávání dokumentů PDF

V Editoru PDF můžete vyhledávat, zvýrazňovat, nahrazovat a redigovat informace. Prohledávat se bude nejen hlavní text dokumentu, ale i komentáře, záhlaví, zápatí i metadata. Díky rozpoznávání na pozadí budete moci prohledávat jakékoli dokumenty PDF včetně těch, které byly vytvořeny skenováním. Výsledky vyhledávání budou zobrazeny na samostatném panelu pro snadnější navigaci. Slova a fráze nalezené v hlavním textu budou zvýrazněné. Bude tak pro vás snazší vybírat, nahrazovat nebo redigovat všechna nalezená slova nebo fráze.

Obsah kapitoly:

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.