Možnosti zpracování obrazu

Skenování a otevírání stránek v aplikaci ABBYY FineReader lze upravovat následovně:

Požadované možnosti můžete vybrat buď při otevření dokumentu PDF, obrazů nebo skenů v okně Nová úloha, nebo na kartě Zpracování obrazů dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Všechny změny provedené v dialogovém okně Možnosti budou použity pouze na nově naskenované/otevřené obrazy.

Dialogové okno Zpracování obrazů dialogového okna Možnosti obsahuje následující možnosti:

Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF

rozpoznávání na pozadí bude použito pro všechny stránky, které otevřete v editoru PDF. Rozpoznávání na pozadí umožňuje vyhledávání textu (a jeho kopírování) i v dokumentech, které nemají textovou vrstvu (např. v dokumentech obsahujících pouze skeny nebo vytvořených z obrazů). V samotném dokumentu nejsou provedeny žádné trvalé změny.

Na této kartě můžete také zvolit jazyky OCR.

Pokud chcete ostatním uživatelům povolit vyhledávání textu v tomto dokumentu, klikněte na Soubor > Rozpoznat dokument > Rozpoznat dokument....

Automatická analýza a rozpoznávání obrazů přidaných do editoru OCR

Ve výchozím nastavení jsou stránky analyzovány a rozpoznávány automaticky, ale toto chování lze změnit. K dispozici jsou následující režimy:

 • Rozpoznat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování a analýzy)
  Po otevření v editoru OCR budou stránky automaticky předběžně zpracovány s použitím nastavení zvolených ve skupině nastavení Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR). Analýza a OCR se provádějí automaticky.
 • Analyzovat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování)
  Předběžné zpracování obrazu a analýza dokumentů probíhají automaticky, ale OCR je nutno spustit ručně.
 • Předběžně zpracovat obrazy stránek
  Automaticky probíhá pouze předběžné zpracování. Analýzu i OCR je nutno spustit ručně. Tento režim se běžně používá pro dokumenty se složitou strukturou.

Pokud nechcete, aby zpracování nově přidávaných stránek probíhalo automaticky zrušte možnost Automaticky zpracovávat obrazy stránek po jejich přidání do editoru OCR.

To vám umožní rychlé otevírání velkých dokumentů, rozpoznávání pouze vybraných stránek dokumentu a ukládání dokumentů jako obrazů.

Nastavení předběžného zpracování obrazů

Ve výchozím nastavení umožňuje aplikace ABBYY FineReader automaticky opravovat běžné závady na skenovaných a digitálních fotografiích.

Chcete-li ručně určit nastavení doporučená pro zlepšení kvality rozpoznávání, vyberte možnost Zadat nastavení ručně:

 • Rozdělit protilehlé stránky
  Rozdělit protilehlé strany Program automaticky rozdělí obrazy obsahující protilehlé strany na dva obrazy, z nichž každý obsahuje jednu stranu.
 • Opravit orientaci stránky
  Orientace stránek přidávaných do projektu OCR se automaticky zjišťuje a v případě potřeby opravuje.
 • Pro lepší OCR použijte doporučená nastavení
  Program automaticky vybere a použije požadovaná nastavení předběžného zpracování.

Chcete-li nastavení zobrazit, klikněte na Zobrazit vlastní nastavení:

 • Opravit zešikmení obrázků
  Program automaticky odhalí zkosené stránky a, je-li to nutné, zkosení opraví.
 • Vyrovnat textové linie
  Program automaticky odhalí nerovné textové linie na obrazech a vyrovná je, ovšem bez opravy lichoběžníkového zkreslení.
 • Opravit rozlišení obrazu
  Program automaticky určí nejlepší rozlišení pro obrazy a v případě potřeby rozlišení obrazů změní.
 • Zjistit okraje stránky *
  Program automaticky identifikuje a ořízne okraje obrazu.
 • Vybělit pozadí *
  Program automaticky vybělí pozadí a vybere nejlepší nastavení jasu.
 • Redukovat šum ISO *
  Program automaticky odstraní šum z fotografií.
 • Odstranit pohybový efekt*
  Zvýší se ostrost rozmazaných digitálních fotografií.
 • Opravit lichoběžníkové zkreslení *
  Program automaticky odhalí lichoběžníkové zkreslení a nerovné řádky textu na digitálních fotografiích a skenech knih.
 • Opravit invertované barvy obrazu
  V případě potřeby program invertuje barvy obrazu tak, aby tmavý text byl vytištěn na světlém pozadí.
 • Převést na černobílou
  Program převede barevné obrazy na černobílé. Tím se výrazně zmenší výsledný projekt OCR a zrychlí se OCR. Černobílé převody nedoporučujeme pro fotografie, stránky časopisů a texty v čínštině, japonštině a korejštině.
 • Odstranit barevné značky
  Program detekuje a odstraní veškerá barvená razítka a značky vytvořené perem, aby mohl lépe rozpoznat text skrytý takovými značkami. Tato možnost je určena pro naskenované dokumenty s tmavým textem na bílém pozadí. Tuto možnost nevolte pro digitální fotografie a dokumenty s barevným pozadím.

* Pouze pro digitální fotografie.

Chcete-li zobrazit pouze doporučená nastavení, klikněte na Skrýt pokročilé nastavení.

Chcete-li při skenování nebo otevírání stránek dokumentu zakázat všechny tyto možnosti, vyberte možnost Bez předzpracování. V editoru obrázků editoru OCR můžete stále používat libovolné požadované předběžné zpracování. Viz také: Má-li obraz dokumentu vady a přesnost OCR je nízká.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.