Skenování do souboru PDF

Úloha Dokument PDF v okně Nová úloha vám umožní vytvářet soubory PDF z obrázků získaných ze skeneru nebo z digitálního fotoaparátu.

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na Dokument PDF.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Kvalita obrázku Tato možnost určuje kvalitu obrázků, jež ovlivňuje velikost výsledného výstupního souboru. K dispozici jsou následující nastavení kvality:
   • Nejvyšší kvalita
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zachovat kvalitu obrázků nebo obrazu stránky. Bude zachováno původní rozlišení.
   • Vyvážená
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost výstupního souboru PDF bez výraznějšího dopadu na kvalitu obrazu.
   • Kompaktní velikost
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete získat malý soubor PDF za cenu ztráty kvality obrazu.
   • Vlastní...
    Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít vlastní uložení obrazu. V dialogovém okně Vlastní nastavení zadejte požadované hodnoty a klikněte na OK.
  2. Vytvořit dokumenty PDF/A
   Vyberte tuto možnost, pokud chcete vytvořit dokument PDF odpovídající standardu PDF/A.
  3. Použít kompresi MCR
   Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít kompresi MRC (Mixed Raster Content, smíšený rastrový obsah), aby se zmenšila velikost souboru bez znatelné ztráty kvality.
  4. Rozpoznat text na obrázcích
   Vyberte tuto možnost, pokud chcete automaticky spustit OCR.
  5. Jazyky OCR
   Tuto možnost použijte pro zadání jazyků dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  6. Možnosti předběžného zpracování obrazů...
   Tuto možnost použijte pro nastavení předběžného zpracování obrazu, např. detekce orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  7. Další možnosti...
   Otevře záložku  PDF záložky Nastavení formátů v Možnosti dialogovém okně, kde můžete zadávat další nastavení (toto dialogové okno lze otevřít i kliknutím na Možnosti... na obrazovce v nabídce Nástroje).
 6. Klikněte na Skenovat do souboru PDF.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro naskenování dalších stránek s použitím aktuálního nastavení nebo klikněte na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Po dokončení skenování se naskenované obrázky zpracují s použitím zadaných nastavení a otevřou se v editoru OCR.
 10. Zadejte složku, do které chcete výsledný soubor PDF uložit.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.