Skenování do editoru OCR

Obrázky ze skeneru nebo z fotoaparátu můžete otevírat v editoru OCR, kde můžete:

 • Ručně zakreslovat a upravovat oblasti rozpoznávání
 • Kontrolovat rozpoznaný text
 • Učit aplikaci ABBYY FineReader rozpoznávat nestandardní znaky a písma
 • Používat další pokročilé nástroje pro zajištění nejlepších možných výsledků OCR

 1. Otevřete okno Nová úloha avyberte záložku Skenovat; poté klikněte na Editor OCR.
 2. Zvolte zařízení a specifikujte nastavení skenování.
 3. Klikněte na tlačítko Náhled nebo klikněte kdekoli v oblasti obrázku.
 4. Zkontrolujte obrázek. Pokud s kvalitou obrázku nejste spokojeni, změňte nastavení skenování a znovu klikněte na tlačítko Náhled.
 5. Zadejte nastavení předběžného zpracování a automatizace.
  1. Automaticky zpracovat obrázky stránek po jejich přidání
   Tato možnost povoluje nebo zakazuje automatické zpracovávání nově přidávaných stránek. Je-li automatické zpracování povoleno, můžete zvolit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů:
   • Rozpoznat obrazy stránek
    Tuto možnost povolte, pokud chcete, aby aplikace FineReader automaticky prováděla předběžné zpracování nově přidaných obrázků s použitím nastavení zadaných v dialogovém okně Nastavení předběžného zpracování, (klikněte na Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR) odkaz níže, aby se toto dialogové okno otevřelo). Analýza a rozpoznávání budou provedeny automaticky.
   • Analyzovat obrazy stránek
    Automaticky provádí předběžné zpracování obrazu a analýzu dokumentu, ale rozpoznávání je nutno spustit ručně.
   • Předběžně zpracovat obrazy stránek
    Automaticky provádí předběžné zpracování obrazu. Analýzu i rozpoznávání je nutno spustit ručně.
  2. Jazyky OCR
   Tuto možnost použijte pro zadání jazyků dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Nastavení předběžného zpracování obrazů...
   Otevře dialogové okno Nastavení předběžného zpracování, kde můžete zadat nastavení předběžného zpracování obrazu, např. detekci orientace stránky a automatická nastavení předběžného zpracování obrazu. Tato nastavení mohou významně zlepšit zdrojové obrázky, což bude mít za následek větší přesnost OCR. Viz také: Možnosti zpracování obrazu.
  4. Další možnosti...
   Otevře záložku Zpracování obrazů v dialogovém okně Možnosti okna. (Toto dialogové okno můžete otevřít i kliknutím na Možnosti... v nabídce Nástroje.
 6. Klikněte na Skenovat.
 7. Zobrazí se dialogové okno a v něm lišta průběhu a tipy.
 8. Po naskenování stránky se zobrazí dialogové okno s výzvou k rozhodnutí, čím chcete pokračovat.
  Klikněte na Skenovat znovu pro skenování následujících stránek s použitím aktuálního nastavení nebo na Dokončit skenování pro zavření dialogového okna.
 9. Po dokončení procesu skenování se naskenované obrázky přidají do projektu OCR v editoru OCR a jsou zpracovány s použitím nastavení předběžného zpracování a automatizace, která byla zadána dříve.

Více informací o editoru OCR a jeho funkcích naleznete v kapitole Práce s editorem OCR.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.