Spuštění editoru OCR

Editor OCR lze spustit několika způsoby:

  • V podokně Nová úloha klikněte na:
    • Nová úloha > Otevřít > Otevřít v editoru OCR
    • nebo Nová úloha > Nástroje > Editor OCR
    • nebo Nová úloha > Soubor > Otevřít v editoru OCR...
  • V editoru PDF klikněte na:
  • Otevřete nabídku Start OS Windows a klikněte na ABBYY FineReader PDF > ABBYY FineReader Editor OCR (nebo klikněte na Start > Všechny přílohy > ABBYY FineReader PDF > ABBYY FineReader Editor OCR v OS Windows 10).

Tip. Editor OCR můžete nastavit buď tak, aby při spuštění otevřel poslední otevřený projekt, nebo tak, aby vytvořil nový projekt. To lze provést kliknutím na Nová úloha > Možnosti > Obecné a výběrem Otevřít nový projekt OCR nebo Otevřít poslední použitý projekt OCR.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.