Zmenšování velikosti dokumentů PDF

Dokumenty PDF obsahující obrázky stránek nebo velké množství obrázků mohou být velmi velké. Editor PDF umožňuje zmenšování velikosti takových dokumentů.

  1. Klikněte na Soubor > Zmenšit velikost souboru....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, jsou k dispozici následující možnosti:
    • Kvalita obrázku - Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost souboru tím, že snížíte kvalitu obrázků v dokumentu.
    • Použít kompresi MRC (níže uveďte jazyky OCR) - Tuto možnost vyberte, pokud na rozpoznané stránky chcete použít algoritmus komprese MRC, čímž výrazně zmenšíte velikost souboru při zachování vizuální kvality obrazů stránek.
    • Jazyky OCR - Ujistěte že, že jsou vybrány správné jazyky OCR.
  3. Klikněte na Použít.

Zkomprimovaný dokument PDF se otevře v novém okně.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.