Úprava vlastností oblasti

Při provádění automatické analýzy dokumentu aplikace ABBYY FineReader zjistí na stránkách dokumentu různé typy oblastí, např. Tabulka, obrázek, Text, a čárový kód. Program také analyzuje strukturu dokumentu a identifikuje nadpisy a další prvky rozvržení, např. záhlaví a zápatí a popisky.

Nesprávně definované vlastnosti můžete změnit ručně v některých oblastech typů Text a Tabulka.

  1. Zvolte oblast v podokně Obrázek nebo Lupa a její vlastnosti se zobrazí v podokně Vlastnosti oblasti. V tomto podokně se zobrazí následující vlastnosti možností úprav:

Poznámka:

  1. Použijte tlačítka / a přejděte do dialogového okna Vlastnosti, pokud podokno Obrázek není dostatečně široké, aby se v něm zobrazilo celé dialogové okno.
  2. Některé vlastnosti textu v oblastech typu Text lze změnit i bez použití místní nabídky v těchto oblastech.
  1. Po provedení požadovaných změn se ujistěte, že dokument necháte znovu rozpoznat, aby při rozpoznávání textu byly provedené změny použity.

Více informací o oblastech naleznete v kapitole Úpravy oblastí.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.