Ostatní formáty

V okně Nová úloha můžete převádět soubory PDF a obrázky do oblíbených formátů (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) a slučovat více souborů do jednoho dokumentu.

Převod jednoho nebo více souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na ostatní formáty.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více souborů, které se mají převést.
 3. Specifikujte nastavení převádění. Tato nastavení určují vzhled a vlastnosti dokumentu na výstupu.
  1. Zvolte výstupní formát Zvolte formát, do kterého chcete soubor převést.
  2. Jazyky OCR Zvolte jazyk(y) svého dokumentu. Viz také: Jazyky rozpoznávání.
  3. Další možnosti... Otevře odpovídající záložku v Nastavení formátů dialogovém okně.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Klikněte na tlačítko tlačítko Převést na <formát>.
 6. Zadejte cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný soubor uložen do zadané složky.

Slučování souborů

 1. Klikněte na tlačítko Otevřít záložku a poté klikněte na Převést na ostatní formáty.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte soubory, které chcete převést.
 3. Specifikujte nastavení převodu.
 4. Pokud je to nutné, přidejte nebo odeberte soubory.
 5. Seřaďte soubory do požadovaného pořadí a zvolte možnost Spojit všechny soubory do jednoho dokumentu.
 6. Klikněte na tlačítko tlačítko Převést na <formát>.
 7. Zadejte název a cílovou složku pro výstupní soubor.
  Po dokončení úlohy bude výsledný dokument uložen do zadané složky.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.