Pokud v elektronickem dokumentu nebyla zachovana slozita struktura tisteneho dokumentu

Před spuštěním procesu rozpoznávání dokumentu provede aplikace ABBYY FineReader analýzu logické struktury dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, obrázky, tabulky a čárové kódy. Program poté na základě vlastní analýzy určí, které oblasti budou rozpoznány a v jakém pořadí. Tato informace pomůže obnovit formátování původního dokumentu.

Aplikace ABBYY FineReader ve výchozím nastavení analyzuje dokumenty automaticky. V případech velmi složitého formátování však mohou být některé oblasti rozpoznány nesprávně a může vzniknout nutnost provést opravy ručně.

Pro opravu oblastí použijte následující nástroje a příkazy:

  • Nástroje pro ruční nastavení v panelu nástrojů okna Obraz.
  • Příkazy místní nabídky, které jsou dostupné po kliknutí pravým tlačítkem myši ve zvolené oblasti okna Obraz nebo okna Lupa.
  • Příkazy v nabídce Oblast.

Po provedení požadovaných úprav spusťte proces OCR znovu.

Další informace viz Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně.

Nastavení rozpoznávání, vlastnosti oblasti a nastavení ukládání mají také vliv na to, s jakou přesností bude zachováno rozložení originálního dokumentu. Viz také: Možnosti OCR, Úprava vlastností oblasti, a Ukládání výsledků OCR.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.