Dialogové okno Možnosti

Dialogové okno Možnosti obsahuje řadu možností, díky nimž lze pohodlně určit, jak se dokumenty mají skenovat, otevírat, rozpoznávat a ukládat do různých formátů, jakož i měnit jazyky OCR, jazyk rozhraní, typ tisku vstupních dokumentů a některé další možnosti.

Dialogové okno lze otevřít několika způsoby Možnosti:

 • V podokně Nová úloha klikněte na tlačítko Možnosti v levém dolním rohu.
 • V podokně Nová úloha klikněte na Nástroje > Možnosti....
 • V editoru PDF klikněte na Nástroje > Možnosti....
 • V editoru OCR klikněte na Nástroje > Možnosti....

Tlačítka, odkazy nebo příkazy, které otevřou dialogové okno Možnosti, budou k dispozici při převádění nebo skenování souborů na obrazovce Nová úloha, na panelech nástrojů a v místních nabídkách panelů nástrojů editoru PDF a editoru OCR a v dialogových oknech, která se zobrazí při ukládání dokumentů.

Dialogové okno Možnosti obsahuje sedm karet, z nichž každá obsahuje specifická nastavení pro určité oblasti funkcí aplikace ABBYY FineReader.

Obecné

Na této kartě můžete:

 • Volit, jaká část programu se otevře při spuštění aplikace ABBYY FineReader PDF: obrazovka Nová úloha, editor OCR s novým projektem OCR, nebo editor OCR s posledním otevřeným projektem OCR.
 • Zadávat, jaké zařízení chcete použít k získávání obrazů, a volit skenovací rozhraní.
  Aplikace ABBYY FineReader používá vestavěné dialogové okno k zobrazení nastavení skenování. Není-li skenovací rozhraní aplikace ABBYY FineReader PDF kompatibilní s vaším skenerem, můžete použít nativní rozhraní skeneru. Dokumentace skeneru by měla obsahovat popis tohoto dialogového okna a jeho prvků.
 • Určit aplikaci FineReader jako výchozí program pro otevírání dokumentů PDF.

Zpracování obrazu

Tato karta obsahuje tři skupiny možností:

 • Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF
  Když je povolena tato možnost, všechny stránky otevřené v editoru PDF budou rozpoznány automaticky. Tento proces běží na pozadí a přidává do dokumentů PDF dočasné textové vrstvy, takže v nich lze vyhledávat a kopírovat z nich text.
  Chcete-li určit jazyk(y) dokumentu, použijte odkaz ve spodní části této skupiny.
 • Automaticky zpracovávat obrazy stránek po jejich přidání do editoru OCR
  Tato možnost povoluje nebo zakazuje automatické zpracovávání nově přidávaných stránek. Je-li automatické zpracování povoleno, můžete volit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů:
 • Rozpoznat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování a analýzy)
  Nově přidané obrázky do editoru OCR budou předběžně zpracovány s použitím nastavení zadaných ve skupině možností Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR). Analýza a rozpoznávání budou prováděny automaticky.
 • Analyzovat obrazy stránek (včetně předběžného zpracování)
  Předběžné zpracování obrazu a analýza dokumentů probíhají automaticky, ale OCR je nutno spustit ručně.
 • Předběžně zpracovat obrazy stránek
  Automaticky probíhá pouze předběžné zpracování. Analýzu i OCR je nutno spustit ručně.
 • Možnosti předběžného zpracování obrazů (používá se při převodu a OCR)
  Aplikace ABBYY FineReader PDF umožňuje automatické odstraňování běžných vad skenů a digitálních fotografií.

Viz také: Rozpoznávání na pozadí, Možnosti zpracování obrazu a Práce s jazyky se složitým písmem.

Jazyky

Tato karta obsahuje možnosti jazyků OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

OCR

Na této kartě můžete zvolit možnosti rozpoznávání:

 • Režim rozpoznávání PDF
 • Chcete-li použít důkladné, či rychlé rozpoznávání
 • Typ dokumentu
 • Má-li program identifikovat strukturální prvky (umožňuje vybrat, jaké prvky se mají zachovat při exportování výsledků do aplikace Microsoft Word)
 • Má-li program rozpoznávat čárové kódy
 • Výuka (umožňuje požívání uživatelských vzorů při rozpoznávání textů)
 • Písma (umožňuje volit písma, která budou v rozpoznaných textech použita)

Viz také: Možnosti OCR, Obsahuje-li vytištěný dokument nestandardní písma.

Nastavení formátu

Na této kartě můžete upravovat nastavení výstupních formátů souborů. Viz také: Nastavení formátu.

Jiné

Na této kartě můžete:

 • Zadat jazyk rozhraní aplikace ABBYY FineReader PDF.
 • Volit, kolik jader procesoru smí aplikace FineReader využívat pro OCR.
 • Volit, zda aplikace ABBYY FineReader PDF má automaticky kontrolovat a instalovat aktualizace, či nikoli.
 • Uveďte, zda chcete společnosti ABBYY odeslat anonymizované údaje o konfiguraci aplikace ABBYY FineReader PDF pro účely zlepšování softwaru.
 • Volit, zda chcete, aby se vám zobrazovaly speciální nabídky a tipy ohledně používání aplikace ABBYY FineReader PDF.
 • Povolovat či zakazovat JavaScript v dokumentech PDF.
 • Uveďte, zda ABBYY FineReader PDF může automaticky zjišťovat adresy URL v dokumentech PDF.

Klikněte na Obnovit... ve spodní části dialogového okna, chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení.

Oblasti a text*

Na této kartě můžete:

 • Volit možnosti ověřování pro znaky s nízkou důvěryhodností.
 • Volit možnosti ověřování pro slova nenalezená ve slovníku.
 • Ignorovat slova obsahující číslice a speciální znaky.
 • Kontrolovat složená slova nenalezená ve slovníku.

Složené slovo je slovo sestávající ze dvou nebo více slov.

 • Volit, jestli chcete opravovat mezery před interpunkčními znaménky a po nich.
 • Zobrazovat a upravovat uživatelské slovníky.
 • Volit písmo pro zobrazení prostého textu.
 • Volit barvu a tloušťku rámečku různých typů oblastí v okně Obrázek a také barvu zvýraznění málo věrohodných znaků a další možnosti zobrazení.

Viz také: Kontrola rozpoznaného textu, Pokud program nedokáže rozpoznat určité znaky, Úprava vlastností oblasti.

* Tato karta je k dispozici pouze v editoru OCR.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.