Klávesové zkratky

ABBYY FineReader nabízí následující klávesové zkratky pro většinu běžně používaných příkazů.

Okno Nová úloha

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový dokument PDF Ctrl+N
Otevřít dokument PDF... Ctrl+O
Otevřít v editoru OCR... Ctrl+R
Skenovat do editoru OCR Ctrl+S
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otevřít projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Možnosti... Ctrl+>
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Posunout nahoru Alt+↑
Posunout dolů Alt+↓
Odstranit Del
Vybrat vše Ctrl+A
Najít nedávné dokumenty Ctrl+F

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

Editor OCR

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový úkol... Ctrl+N
Otevřít obraz... Ctrl+O
Skenovat stránky... Ctrl+K
Uložit obrazy stránek jako... Ctrl+Alt+S
Zavřít Ctrl+W
Nový projekt OCR Ctrl+Shift+N
Otevřít projekt OCR... Ctrl+Shift+O
Uložit projekt OCR... Ctrl+Shift+S
Odeslat dokument e-mailem Ctrl+M
Odeslat obrazy e-mailem Ctrl+Alt+M
Vytisknout text Ctrl+P
Vytisknout obraz Ctrl+Alt+P
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vyjmout Ctrl+X
Rozpoznávat a kopírovat text Ctrl+C
Kopírovat oblast jako obraz Ctrl+Shift+C
Vložit Ctrl+V
Odstranit Del
Vybrat vše Ctrl+A
Zrušit výběr Ctrl+Shift+A
Odstranit stránky... Ctrl+Backspace
Odstranit oblasti a text Ctrl+Del
Odstranit Text Ctrl+Shift+Del
Otočit stránky vpravo Ctrl+Shift+>
Otočit stránky vlevo Ctrl+Shift+<
Upravit obrazy stránky... Ctrl+I
Najít... Ctrl+F
Najít další F3
Nahradit... Ctrl+H

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Zobrazit podokno navigace F5
Zobrazit podokno lupy Ctrl+F5
Pouze podokno obrázků F6
Podokna obrázků a textu F7
Pouze podokno textu F8
Další podokno Ctrl+Tab
Předchozí podokno Ctrl+Shift+Tab
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Nejlepší přizpůsobení Ctrl+0
Přejít na stránku číslo... Ctrl+G
Přejít na další stránku Ctrl+↓
Přejít na předchozí stránku Ctrl+↑
Přejít na první stránku Ctrl+Home
Přejít na poslední stránku Ctrl+End
Zavřít stránku Ctrl+F4

***Zpět na začátek

Nabídka Rozpoznat

Příkaz Zkratka
Rozpoznat všechny stránky Ctrl+Shift+R
Rozpoznat stránku Ctrl+R
Analyzovat všechny stránky Ctrl+Shift+E
Analyzovat stránku Ctrl+E
Ověřit text... Ctrl+F7
Další chyba Alt+↓
Předchozí chyba Alt+↑
Označit text jako ověřený Ctrl+T

Nabídka Oblast

Příkaz Zkratka
Rozpoznat oblast Ctrl+Shift+B
Změnit typ oblasti na Text Ctrl+2
Změnit typ oblasti na Tabulka Ctrl+3
Změnit typ oblasti na Obrázek Ctrl+4
Změnit typ oblasti na Obrázek na pozadí Ctrl+6
Změnit typ oblasti na Čárový kód Ctrl+5
Změnit typ oblasti na Oblast rozpoznávání Ctrl+1

***Zpět na začátek

Nabídka Nástroje

Příkaz Zkratka
Zobrazit slovníky... Ctrl+Alt+D
Režim redigování Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Možnosti... Ctrl+>

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

Obecné

Příkaz Zkratka
Označit zvolenou část textu tučně Ctrl+B
Označit zvolenou část textu kurzívou Ctrl+I
Podtrhnout zvolenou část textu Ctrl+U
Přejít na buňku tabulky Klávesy šipek
Přepnout do podokna Stránky Alt+1
Přepnout do podokna Obraz Alt+2
Přepnout do podokna Text Alt+3
Přepnout do podokna Lupa Alt+4

Můžete si vytvořit i vlastní klávesové zkratky, a to v nástroji Editor OCR.

Vytvoření klávesové zkratky v editoru OCR:

  1. Otevřete podokno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky kliknutím na záložku Zobrazení > Panely nástrojů > Přizpůsobit....
  2. V nabídce Klávesové zkratky zvolte kategorii v poli Kategorie.
  3. V podokně Příkazy, vyberte příkaz, jemuž chcete přiřadit klávesovou zkratku.
  4. Umístěte kurzor do pole Stiskněte novou klávesovou zkratku a stiskněte klávesy, které chcete pro tento příkaz použít.
  5. Klikněte na Přiřadit. Zvolená kombinace kláves bude přidána do pole Aktuální klávesová zkratka.
  6. Klikněte na OK a změny se uloží.
  7. Chcete-li vrátit zkratky do výchozích hodnot, klikněte na Obnovit (pro vybranou kategorii příkazů), nebo na Obnovit vše (pro všechny klávesové zkratky).

Editor PDF

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nový úkol... Ctrl+N
Otevřít... Ctrl+O
Uložit Ctrl+S
Uložit jako dokument PDF... Ctrl+Shift+S
Zavřít dokument Ctrl+W
Tisk... Ctrl+P
Možnosti... Ctrl+>
Konec Ctrl+Alt+W

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vyjmout Ctrl+X
Kopírovat Ctrl+C
Kopírovat oblast jako Obrázek Ctrl+C
Kopírovat oblast jako Text Ctrl+Shift+C
Kopírovat oblast jako Tabulka Ctrl+Alt+C
Vložit Ctrl+V
Odstranit Del
Vybrat vše Ctrl+A

***Zpět na začátek

Nabídka Dokument

Příkaz Zkratka
Přidat poznámku Ctrl+M
Zvýraznit Ctrl+H
Podtrhnout Ctrl+Shift+U
Přeškrtnout Ctrl+K
Vložit text Ctrl+J
Vyhledat a označit Alt+Shift+3
Rozpoznat dokument Ctrl+Shift+R
Přidat záložku... Ctrl+D
Najít... Ctrl+F
Najít další F3

***Zpět na začátek

Nabídka Seřadit stránky

Příkaz Zkratka
Přidat prázdnou stránku Ctrl+Shift+B
Přidat stránky z PDF... Ctrl+Shift+P
Přidat stránky ze souboru... Ctrl+Shift+O
Přidat stránky ze skeneru... Ctrl+Shift+K
Otočit stránky vpravo Ctrl+Shift+>
Otočit stránky vlevo Ctrl+Shift+<
Správná orientace stránky Ctrl+Shift+/
Oříznout stránky Ctrl+Shift+X
Nahradit stránky Ctrl+Shift+E
Přesunout stránky Ctrl+Shift+M
Smazat stránky Ctrl+Backspace

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit obsah

Příkaz Zkratka
Přidat odkaz... Ctrl+L

***Zpět na začátek

Nabídka Zabezpečení

Příkaz Zkratka
Režim redigování Ctrl+Shift+H
Odstranit oblasti textu a obrázku Ctrl+R

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Zobrazit podokno navigace F5
Stránky Alt+Shift+1
Záložky Alt+Shift+2
Vyhledat Alt+Shift+3
Přílohy souboru Alt+Shift+4
Digitální podpisy Alt+Shift+5
Zobrazit podokno komentářů F7
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Nejlepší přizpůsobení Ctrl+0
Skutečná velikost Ctrl+1
Přizpůsobit na šířku Ctrl+2
Přejít na stránku číslo... Ctrl+G
Další stránka Ctrl+↓
Předchozí stránka Ctrl+↑
První stránka Home
Poslední stránka End
Zpět Alt+←
Vpřed Alt+→
Jednostránkové zobrazení Ctrl+5
Posouvání po stránkách Ctrl+6
Dvoustránkové zobrazení Ctrl+7
Posouvání po dvou stránkách Ctrl+8
Celá obrazovka F11

***Zpět na začátek

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

Obecné

Příkaz Zkratka
Uložit vybrané stránky Ctrl+Alt+S

ABBYY Porovnat dokumenty

Nabídka Soubor

Příkaz Zkratka
Nové porovnání Ctrl+N
Otevřít dokument... Ctrl+O
Zavřít dokument Ctrl+W
Uložit... Ctrl+S
Konec Ctrl+Q

***Zpět na začátek

Nabídka Upravit

Příkaz Zkratka
Zpět Ctrl+Z
Znovu Ctrl+Y
Vybrat všechny rozdíly Ctrl+A

***Zpět na začátek

Nabídka Zobrazit

Příkaz Zkratka
Přiblížit Ctrl++
Oddálit Ctrl+-
Přizpůsobit na šířku Ctrl+0
Další stránka Ctrl+↓
Předchozí stránka Ctrl+↑

Nabídka Porovnat

Příkaz Zkratka
Porovnat dokumenty Ctrl+R
Další rozdíl Ctrl+→
Předchozí rozdíl Ctrl+←
Ignorovat rozdíl Del

Nabídka Nápověda

Příkaz Zkratka
Nápověda F1

***Zpět na začátek

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.