Získávání dokumentů

Po spuštění editoru OCR je nutno otevřít obrazový soubor nebo PDF. V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně získávání obrazů a dokumentů PDF pro následné zpracování v editoru OCR.

Obsah kapitoly

Kvalita OCR závisí na kvalitě obrazů a PDF, které v aplikaci ABBYY FineReader otevřete. Informace o skenování a pořizování snímků dokumentů a o tom, jak odstranit běžné vady ze skenů a fotografií, naleznete v kapitolách Možnosti zpracování obrazu a Ruční úprava obrazů.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.