Fotografování dokumentů

Skenování nepředstavuje jedinou možnost získávání obrazů z dokumentů. Dokumenty můžete fotografovat fotoaparátem nebo mobilním telefonem, následně takové fotografie otevírat v aplikaci ABBYY FineReader a rozpoznávat je.

Při pořizování obrazů dokumentů je nutno myslet na mnoho faktorů, aby byla fotografie vhodná k rozpoznávání. Tyto faktory jsou podrobně popsány v následujících částech:

Požadavky na fotoaparát

Chcete-li fotoaparátem pořizovat obrazy dokumentů, které lze spolehlivě rozpoznávat, měl by váš přístroj splňovat následující požadavky.

Doporučené charakteristiky fotoaparátu

 • Rozlišení: Obrazový snímač: 5 milionů pixelů pro stránky A4. Pro fotografování dokumentů malého formátu, např. vizitek, může stačit i menší snímač.
 • Funkce vypnutí blesku
 • Ruční ovládání clony, tj. dostupnost režimu Av nebo manuálního režimu
 • Ruční zaostřování
 • Systém ochrany proti otřesům (stabilizace obrazu) nebo možnost použití stativu.
 • Optický zoom

Minimální požadavky

 • Obrazový snímač: 2 miliony pixelů pro stránky A4.
 • Proměnlivá ohnisková vzdálenost.

Podrobné informace o fotoaparátu a jeho nastavení najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Osvětlení

Osvětlení může výrazně ovlivnit kvalitu výsledné fotografie.

Nejlepších výsledků je možno dosáhnout s jasným a rovnoměrným světlem, pokud možno denním. Za jasného slunečného dne můžete pro získání ostřejšího obrazu nastavit vyšší hodnotu clony.

Použití blesku a přídavných světelných zdrojů

 • V případě použití umělého osvětlení používejte dva zdroje světla umístěné tak, aby se eliminovaly stíny nebo odlesky.
 • Pokud je dostatek světla, blesk vypněte, abyste se vyvarovali ostrých lesků a stínů. Pokud používáte blesk za špatných světelných podmínek, fotografujte ze vzdálenosti přibližně 50 centimetrů.

Při fotografování dokumentů vytištěných na lesklém papíře nedoporučujeme blesk používat. Porovnání obrazu s odleskem s obrazem v dobré kvalitě:  

Pokud je obraz příliš tmavý

 • Otevřete clonu nastavením nižší hodnoty clony.
 • Nastavte vyšší hodnotu ISO.
 • Vzhledem k tomu, že automatické zaostřování může při špatných světelných podmínkách selhat, použijte manuální zaostřování.

Porovnání příliš tmavého obrazu s obrazem v dobré kvalitě:

Pořizování fotografií

Chcete-li získat fotografie dokumentů v dobré kvalitě, dbejte na správnou polohu fotoaparátu a řiďte se následujícími jednoduchými doporučeními.

 • Kdykoli je to možné, používejte stativ.
 • Objektiv by měl být umístěn rovnoběžně se stránkou. Vzdálenost mezi fotoaparátem a dokumentem by měla být vybrána tak, aby při přiblížení byla celá stránka v rámečku. Ve většině případů bude tato vzdálenost mezi 50 a 60 cm.
 • Vyrovnejte tištěný dokument nebo stránky knihy (zejména v případě silných knih). Textové řádky by neměly být v úhlu větším než 20 stupňů, jinak by text nemusel být převeden správně.
 • Pro získání ostřejších fotografií zaostřete na střed stránky.

 • Aktivujte funkci stabilizace obrazu, protože delší expozice ve slabém světle může způsobit rozmazání obrazu.
 • Použijte funkci samospouště. Tak zabráníte pohybu aparátu, k němuž dochází při stisku tlačítka závěrky. Použití samospouště se doporučuje i při použití stativu.

Možnosti vylepšení obrazu v následujících případech:

 • Obraz je příliš tmavý nebo má příliš nízký kontrast.
  Řešení: Zkuste použít jasnější světlo. Není-li to možné, zkuste nastavit nižší hodnotu clony.
 • Obraz není dostatečně ostrý.
  Řešení: Při nedostatečném osvětlení nebo při fotografování z krátké vzdálenosti nemusí automatické zaostřování správně fungovat. Zkuste použít jasnější světlo. Použijte stativ a samospoušť, abyste předešli pohybu fotoaparátu při pořizování fotografie.

Je-li obraz rozmazaný jen mírně, nástroj Korekce fotografie v editor obrázků editoru OCR Editor může pomoci dosáhnout lepších výsledků. Viz také: Má-li obraz dokumentu vady a přesnost OCR je nízká.

 • Část obrázku není dostatečně ostrá.
  Řešení: Zkuste nastavit vyšší hodnotu clony. Fotografujte z větší vzdálenosti při maximálním optickém zvětšení. Zaostřete na kterýkoli bod mezi středem a okrajem obrazu.
 • Blesk způsobuje odlesky.
  Řešení: Vypněte blesk nebo zkuste použít jiné zdroje světla a zvětšete vzdálenost mezi aparátem a dokumentem.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.