Rozevírací seznam

Rozevírací seznam umožňuje uživateli výběr hodnoty ze seznamu nebo zadání vlastní hodnoty.

Pokud chcete do formuláře přidat rozevírací seznam, přepněte do režimu úprav formulářů a klikněte na nástroj .
Viz také: Přidávání interaktivních polí

Pokud chcete upravit rozevírací seznam, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte možnost Vlastnosti....
Viz také: Úpravy interaktivních polí

Vlastnosti rozevíracích seznamů

Karta Obecné

Karta Vzhled

Karta Položky na seznamu

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.