Odesílání dokumentů PDF e-mailem

Editor PDF umožňuje odesílání dokumentů PDF e-mailem.

  1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů na kartě Dokument nebo klikněte na Soubor > E-mail....
  2. V otevřeném dialogovém okně změňte název dokumentu, pokud je to potřeba.
  3. Vyberte stránky, které chcete odeslat e-mailem.
  4. Klikněte na Vytvořit e-mailovou zprávu.

Vytvoří se e-mailová zpráva a dokument PDF se k ní přiloží. Zadejte adresu příjemce a zprávu odešlete.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.