Nastavení serveru pro časové razítko

Používání časových razítek snižuje možnost neplatnosti podpisu. Označení dokumentu PDF časovým razítkem vyžaduje spojení se serverem pro časové razítko. Pro nastavení spojení se serverem pro časové razítko klikněte na Nastavit server pro časové razítko a do dialogového okna, které se zobrazí, zadejte jednu z následujících možností serveru:

  • Výchozí použití výchozího serveru pro časové razítko,
  • Vlastní zadání adresy URL vlastního serveru pro časové razítko. Jsou-li k navázání spojení s tímto serverem nutné přihlašovací údaje, zadejte svoje přihlašovací jméno a heslo a klikněte na OK.
    Vaše přihlašovací jméno a heslo se zašifrují a uloží do úložiště Windows v počítači s názvem Přihlašovací údaje systému Windows (Správce pověření > Přihlašovací údaje systému Windows). Při dalším přihlášení k tomuto serveru již svoje přihlašovací údaje nebudete muset zadávat.

Tím se po podpisu dokumentu uvede čas serveru pro časové razítko, kdy byl dokument podepsán.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.