Nastavení CSV

K dispozici jsou následující nastavení:

Nastavení textu

  • Ignorovat text mimo tabulky
    Ukládá pouze tabulky a vše ostatní ignoruje.
  • Vložit znak konce stránky (#12) jako oddělovač stránek
    Ukládá původní uspořádání stránek.

Oddělovač

Určuje znak, který bude použit pro oddělení datových sloupců ve výstupním dokumentu formátu CSV.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjišťuje znakovou stránku. Chcete-li znakovou stránku změnit, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.