Kopírování obsahu z dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje kopírovat text, obrázky a tabulky z dokumentů a vkládat je do jiných aplikací. Můžete kopírovat obsah oskenovaných stránek a obrázků bez nutnosti rozpoznávání celého dokumentu nebo jeho převodu do formátu s možností úprav. Vybraný obsah bude zkopírován do schránky. Poté ho lze vložit do jakékoli aplikace, která podporuje vkládání ze schránky.

Kopírování obsahu:

  1. Použijte tlačítka , , nebo nástroj v podokně Obrázek a vyberte část dokumentu, kterou chcete zkopírovat.
  2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce klikněte na položku Rozpoznávat a kopírovat text nebo klikněte na tlačítko v místním panelu nástrojů.
  3. Vložte obsah do jiné aplikace.

Ukládání několika stránek:

  1. Vyberte stránky v podokně Stránky.
  2. Klikněte na vybrané stránky pravým tlačítkem myši, klikněte na Uložit jako a zvolte požadovaný formát, případně zvolte Odeslat do a zvolte aplikaci, do níž chcete rozpoznané stránky vložit.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.