Parametry příkazového řádku pro porovnání dokumentů

Pro srovnání dvou verzí jednoho dokumentu v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty spusťte následující příkaz:

Comparator.exe/compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe/compare Comparator.exe zastupuje cestu k souboru Comparator.exe v adresáři instalace aplikace.
<ImageSourceCommands> – dokumenty k porovnání /file1:File_1 /file2:File_2

File_n je cestou k dokumentu.


Pokud cesta k souboru obsahuje mezery, uzavřete celou cestu do uvozovek.

<ComparisonCommands> – nastavení porovnání /lang:LangName

LangName je jazyk dokumentu.


Pokud není zadán parametr LangName, použije se ve výchozím nastavení jazyk, který byl použit jako poslední. Můžete zadat více jazyků rozpoznávání tak, že je oddělíte mezerami.


Seznam podporovaných jazyků rozpoznávání viz Hodnoty parametru LangName pro příkazový řádek.

Další možnosti:

/recMode:RecognitionMode

Režim rozpoznávání PDF. Řetězec „RecognitionMode“ nahraďte jedním z následujících:

  • UseOnlyPdfText – použije jen text ze souboru PDF. Tento režim je ve výchozím nastavení zapnut (když není zadána možnost /recMode:RecognitionMode);
  • AutoChoose – program automaticky zvolí, jestli použít text souboru PDF nebo OCR;
  • UseOnlyOCR – použije OCR.

Další informace o režimech zpracování dokumentů viz Zlepšování výsledků porovnávání.

Další možnosti:

/options:OptionsList

Řetězec OptionsList nahraďte jednou nebo více z následujících možností (oddělených čárkami):

  • NoheadersFooters – nebude prohledávat záhlaví ani zápatí (ve výchozím nastavení program záhlaví i zápatí prohledává);
  • IgnorePunctDiff - bude ignorovat rozdíly v interpunkci (ve výchozím nastavení program chyby v interpunkci vyhledává);
  • IgnoreOneLetterDiff – bude ignorovat rozdíly, které jsou v rozsahu jednoho znaku (ve výchozím nastavení program pravopisné chyby vyhledává);
  • UngroupDiff – nebude seskupovat nalezené rozdíly, včetně rozdílu v základním textu, záhlaví a zápatí (ve výchozím nastavení program rozdíly seskupuje).

Příklad příkazu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Výše uvedený příkaz spustí porovnávání dokumentů ve francouzštině s názvy Document1.pdf a Document2.pdf a automaticky rozhodne, jestli má použít OCR nebo text dokumentu. Aplikace ABBYY Porovnat dokumenty bude ignorovat všechny rozdíly v interpunkci a nebude seskupovat nalezené rozdíly.

Další informace o tom, jak automaticky uložit výsledky porovnání, viz Použití příkazového řádku pro uložení výsledků porovnávání při spuštění programu.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.