Použití příkazového řádku

Pomocí příkazového řádku můžete převádět naskenované dokumenty, soubory PDF a obrazové soubory do podporovaných formátů. Můžete v něm také spustit porovnávání dvou verzí dokumentu uložených v různých formátech, aniž byste museli spouštět Editor OCR, nebo nástroj ABBYY Porovnat dokumenty.

Zpracování dokumentů pomocí příkazového řádku provedete následujícím postupem:

  1. Spusťte rozhraní příkazového řádku stisknutím kombinace kláves Win+R. Do řádku napište příkaz „cmd“ a klikněte na OK.
  2. Zadejte buď příkaz pro převod, nebo porovnání vašich dokumentů a stiskněte klávesu Enter. Na obrazovce se objeví dialogové okno ABBYY FineReader. Bude v něm zobrazen indikátor průběhu a vhodné tipy a varování.  
  3. Až zpracování dokumentů skončí, otevře se výsledek v příslušné aplikaci.
    Pro uložení výsledků převodu budete muset ručně spustit proces uložení.

Obsah kapitoly:

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.