Přidávání záložek

Editor PDF umožňuje přidávání záložek do dokumentů PDF.

Chcete-li vytvořit záložku v podokně Záložky nebo pomocí místní nabídky.

 1. Chcete-li vytvořit záložku v podokně Záložky:
  1. Klikněte na tlačítko na svislé liště vlevo. Případně vyberte v hlavní nabídce možnost Zobrazit > Záložky. Tím se otevře podokno Záložky.
  2. Klikněte na a zadejte název nové záložky.
  3. Ve výchozím nastavení bude nově vytvořená záložka odkazovat na začátek aktuální stránky.
 2. Chcete-li vytvořit záložku pomocí místní nabídky:
  1. Vyberte část textu, obrázek nebo jakékoli jiné místo v dokumentu, který chcete přidat do záložek.
  2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Přidat záložku... v místní nabídce.
  3. Zadejte název pro záložku do podokna Záložky.
   Pokud vytvoříte záložku pro část textu, jako název záložky se použije vybraný text.
  4. Nově vytvořená záložka bude odkazovat na část textu, obrázek nebo jiné vybrané místo v daném dokumentu.

Chcete-li vybrat jiné cílové místo odkazu záložky, klikněte na Nastavit cíl v místní nabídce záložky a poté klikněte na místo v dokumentu, na které chcete záložku vložit.

Záložky mohou být vnořené. Nová záložka bude mít stejnou úroveň vnoření jako dříve vybraná záložka. Pokud je nová záložka první záložkou v dokumentu, bude umístěna na kořenové úrovni.

Záložku můžete případně vytvořit i kliknutím na Dokument > Přidat záložku....

Změna uspořádání záložek…

Přejmenování záložek…

Odstranění záložek…

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.