Rozpoznávání na pozadí

Editor PDF umožňuje hledání textu a obrázků v dokumentech PDF bez textové vrstvy a kopírování textu a obrázků z nich – jde například o naskenované dokumenty a dokumenty vytvořené z obrazových souborů. To je možné díky tomu, že proces OCR běží na pozadí.

Ve výchozím nastavení je povoleno rozpoznávání na pozadí a spouští se automaticky, když se otevře dokument PDF.

Proces rozpoznávání na pozadí nemění obsah souboru PDF. Místo toho přidá dočasnou textovou vrstvu, která nebude při otevření dokumentu v jiných aplikacích k dispozici.

Chcete-li, aby dokument bylo možno prohledávat i v jiných aplikacích, budete muset textovou vrstvu vytvořenou při procesu rozpoznávání na pozadí uložit. Chcete-li tak učinit, klikněte na tlačítko na panelu nástrojů na kartě Dokument a z rozevíracího seznamu vyberte Rozpoznat dokument.... Viz také: Rozpoznávání textu.

Důležité! Pokud funkce hledání a kopírování nefungují správně, prověřte, zda jsou pro dokument správně zadány jazyky OCR. Viz také: Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR.

Chcete-li zakázat rozpoznávání na pozadí, zrušte možnost Povolit rozpoznávání na pozadí v editoru PDF v dialogovém okně Možnosti.

Proces rozpoznávání na pozadí nemůže běžet na počítačích, které mají procesor s jedním jádrem.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.