Формат HTML

Ця закладка містить такі групи налаштувань:

Оформлення документа

Вибір режиму оформлення залежить від того, як ви будете використовувати створений документ надалі:

 • Гнучка копія
  У вихідному документі зберігається форматування й оформлення оригіналу. Отриманий документ легко редагувати.
 • Форматований текст
  В отриманому документі зберігається написання та розмір шрифту, розбиття на абзаци, але не зберігається розміщення об’єктів на сторінці та міжрядкові інтервали. Таким чином, буде отримано суцільний текст із вирівнюванням за лівим краєм. Для тексту, у якому порядок читання справа наліво, вирівнювання буде за правим краєм.
  Будь-який текст із вертикальною орієнтацією в цьому режимі буде відображатися горизонтально.
 • Простий текст
  У цьому режимі форматування тексту не збережеться.

Параметри збереження ілюстрацій

Якщо розпізнаний текст містить велику кількість ілюстрацій, то розмір кінцевого файлу може бути дуже великим. Якість зображень і розмір отриманого файлу залежать від вибраного значення у випадному списку Зберігати малюнки.

Порада. Для того щоб змінити параметри збереження малюнків, виберіть пункт Інша.... У діалоговому вікні, що відкрилося, Параметри збереження виберіть необхідні значення та натисніть кнопку ОК.

Параметри збереження тексту

 • Зберігати поділ на рядки
  Під час збереження розпізнаний текст буде розбито на рядки таким чином, як і вихідне зображення. Якщо цю опцію не позначено, то під час збереження у формат HTML весь розпізнаний текст буде записаний в один рядок.
 • Зберігати колір тла та літер
  У розпізнаному тексті буде збережено вихідний колір букв і фону.
 • Зберігати колонтитули
  Під час збереження розпізнаного тексту будуть збережені колонтитули.

Кодування

Програма ABBYY FineReader автоматично підбирає кодову сторінку. Якщо ви хочете змінити кодову сторінку, виберіть потрібне значення у випадному списку в секції Кодування.

Налаштування книг

Виберіть опцію Створити зміст і відповідно з ним розділити документ на файли, якщо ви переводите паперову книгу в електронний вигляд. Ви можете вибрати один із варіантів розбиття документа:

 • Автоматично створювати файли на основі заголовків
  Програма ABBYY FineReader автоматично розіб’є документ на частини, приблизно однакові за розміром, збереже їх в окремі HTML-файли та відновить у змісті посилання на відповідні частини.
 • Створити файли на основі заголовків 1-го рівня
  Розпізнаний документ буде розбито на окремі HTML-файли за найбільш великими заголовками одного рівня.
 • Створити файли на основі заголовків 2-го рівня
  Розпізнаний документ буде розбито на окремі HTML-файли за найбільш великими заголовками та заголовками наступного рівня.

Зберігати метадані, у т.ч. авторів, ключові слова та ін.

Під час збереження буде автоматично збережено метадані відкритого документа. Опцію позначено за замовчуванням.

Щоб відредагувати поточні метадані документа, натисніть Редагувати метадані..., внесіть потрібні виправлення та натисніть OK.

12.06.2024 14:31:57

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.