Некоректне відображення шрифту в тексті

Якщо у вікні Текст замість деяких букв стоять значки «?» або «□», перевірте шрифти, що використовуються: вони повинні містити всі символи мови документа.

Див. також «Шрифти, необхідні для коректного відображення символів мов, що підтримуються, в ABBYY FineReader».

Ви можете змінити шрифт у вже розпізнаному документі, не запускаючи процесу розпізнавання ще раз.

Як змінити шрифт, якщо у вас невеликий документ:

  1. Виділіть абзац, у якому некоректно відображається шрифт.
  2. У його контекстному меню виберіть пункт Властивості.
  3. На панелі Параметри тексту у списку шрифтів виберіть шрифт.
    Виділений абзац буде відображатися вказаним шрифтом.

Як змінити шрифт у великому документі, форматування тексту в якому визначено стилями:

  1. У меню Інструменти виберіть пункт Редактор стилів....
  2. У діалозі, що відкрився, Редактор стилів виберіть стиль і змініть шрифт.
  3. Натисніть кнопку ОК.
    Властивості стилю будуть змінені. Весь текст, форматування якого визначено цим стилем, буде відображатися вказаним шрифтом.

В OCR-проекті, розпізнаному або відредагованому на іншому комп’ютері, може некоректно відображатися розпізнаний текст. Переконайтеся, що на вашому комп’ютері встановлені шрифти, які використовуються в цьому OCR-проекті.

17.05.2023 7:35:15

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.