Zobrazovanie dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje zobrazovať a prehľadávať dokumenty PDF a kopírovať text, obrázky a tabuľky v nich.

Otvorenie dokumentu PDF v programe PDF Editor:

 • Vyberte Nová úloha, prejdite na kartu Otvoriť a kliknite na tlačidlo Dokument PDF:
  ,
 • Prípadne vyberte Nová úloha > Súbor > Nový dokument PDF alebo Otvoriť dokument PDF....

Dokument sa zobrazí v programe PDF Editor.

Ak chcete prispôsobiť spôsob zobrazenia dokumentu, použite nasledujúce nastavenia.

 • Režimy zobrazenia menia spôsob zobrazenia a posúvania strán.
  Pozrite tiež: Režimy zobrazenia.
 • Funkcia priblíženia umožňuje priblížiť a oddialiť dokument.
 • Prispôsobiť na šírku zmení mierku zobrazenia dokumentu tak, aby šírka dokumentu zodpovedala šírke obrazovky.
 • Prispôsobiť zmení mierku zobrazenia dokumentu tak, aby výška dokumentu zodpovedala výške obrazovky.
 • Zmenšiť/Zväčšiť umožňuje manuálne nastavenie mierky.

Obsah kapitoly

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.