Integrácia s inými aplikáciami

Program ABBYY FineReader sa integruje s programom Windows Prieskumník, čo umožňuje začať spracovanie dokumentov PDF, dokumentov balíka Office a súborov so snímkami jednoduchým kliknutím na ne pravým tlačidlom myši.

ABBYY FineReader PDF sa integruje s balíkom Microsoft Office a umožňuje vytvárať dokumenty PDF a spúšťať konverziu a porovnávanie dokumentov priamo z programov Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Outlook.

Môžete vykonávať a ukladať zmeny v dokumentoch PDF uložených na serveri Microsoft SharePointv; vytvárať dokumenty mobilnou aplikáciou FineReader PDF a pokračovať v práci s nimi v aplikácii FineReader PDF na počítači; spracovávať dokumenty PDF z klientov cloudového úložiska, ako sú OneDrive, Disk Google a Dropbox.

Obsah kapitoly

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.