Kontrola a uprava textov

Ak sa proces optického rozpoznávania textu skončil, rozpoznaný text sa zobrazí v okne Text. Znaky rozpoznávané s nízkou spoľahlivosťou sa zvýraznia, aby ste mohli ľahko spozorovať chyby rozpoznávania a opraviť ich.

Rozpoznané texty môžete upravovať priamo v okne Text alebo v dialógovom okne Overovanie (kliknite na  Rozpoznať > Overiť text... a otvorí sa dialógové okno). V dialógovom okne Overovanie si môžete prečítať neisté slová, opravovať pravopisné chyby a pridávať nové slová do používateľského slovníka.

Program ABBYY FineReader vám tiež umožňuje zmeniť formátovanie výsledných dokumentov.

Na formátovanie rozpoznaných textov slúžia tlačidlá na hlavnom paneli s nástrojmi okna Text alebo tlačidlá na table Vlastnosti textu (kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v okne Text a potom kliknite na kontextovú ponuku  Vlastnosti, aby sa tabla zobrazila).

Pri čítaní textu program ABBYY FineReader zisťuje štýly a formátovanie textu. Všetky zistené štýly sa zobrazia v table Vlastnosti textu. Úpravou štýlov môžete jednoducho meniť formátovanie celého textu. Pri ukladaní rozpoznaných textov vo formátoch DOCX, ODT alebo RTF môžete zachovať všetky existujúce štýly.

Pozrite tiež:

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.