Pridávanie pečiatok

Program PDF Editor vám umožňuje pečiatkovať dokumenty PDF rovnakým spôsobom, ako sa pečiatkujú papierové dokumenty. Môžete vybrať pečiatku zo zoznamu dostupných pečiatok alebo si vytvoriť svoju vlastnú, pridať akýkoľvek požadovaný text, dátum a čas pečiatkovania alebo snímku.

Pečiatkovanie strany:

  1. Na paneli s nástrojmi na karte Dokument kliknite na   a vyberte požadovanú pečiatku.

Ak pečiatka, ktorú chcete použiť, nie je v ponuke dostupná, kliknite na Iná pečiatka.

  1. Opečiatkujte stranu.
  2. V prípade potreby presuňte pečiatku na požadované miesto.

K pečiatkam môžete pridávať komentáre a meniť ich stavy rovnakým spôsobom, akým sa pridávajú komentáre k anotáciám. Pozrite tiež: Spolupráca na dokumentoch PDF.

Postup vytvorenia pečiatky

Úprava pečiatok

Postup odstránenia pečiatky

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.