Zmenšenie veľkosti dokumentov PDF

Dokumenty PDF, ktoré obsahujú snímky strán alebo veľa obrázkov, môžu byť veľmi veľké. Program PDF Editor umožňuje zmenšiť veľkosť týchto dokumentov.

  1. Kliknite na Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru....
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, sú dostupné nasledujúce možnosti:
    • Kvalita obrazu - Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť súboru znížením kvality obrázkov v dokumente.
    • Použiť kompresiu MRC (dolu špecifikujte jazyky OCR) - Túto možnosť vyberte, ak chcete na rozpoznaných stranách použiť algoritmus kompresie MRC, ktorý výrazne zmenšuje veľkosť súboru pri zachovaní vizuálnej kvality snímok strán.
    • Jazyky OCR - Uistite sa, či ste vybrali správny jazyk/jazyky OCR.
  3. Kliknite na Použiť.

Komprimované dokumenty PDF sa otvoria v novom okne.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.