Odstraňovanie dôverných informácií

Pomocou programu ABBYY FineReader PDF môžete z rozpoznaných textov odstrániť dôverné informácie.

  1. Kliknite na Nástroje > Režim opráv alebo kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov v hornej časti tably Text.
  2. V table Text pomocou značkovača začiernite text, ktorý chcete skryť.
    Tip. Ak omylom začiernite nejaké znaky, ktoré nechcete začierniť, môžete poslednú úpravu vrátiť späť stlačením klávesov Ctrl+Z alebo kliknutím na tlačidlo Späť v hlavnom paneli nástrojov.
  3. Uložte dokument.

Upravený text bude vo výstupnom dokumente vybodkovaný. Ak vybratý formát ukladania podporuje farby textu a pozadia, fragmenty upraveného textu sa zobrazia ako čierne obdĺžniky.

Ak chcete vypnúť režim úprav, buď

  • Ešte raz kliknite na Nástroje > Režim opráv alebo
  • Kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.