Vytváranie tabuľkových hárkov programu Microsoft Excel

V okne Nová úloha môžete vytvoriť dokumenty programu Microsoft Excel zo súborov PDF, obrázkov a zo súborov v ľubovoľnom z podporovaných formátov. Môžete tiež konvertovať a kombinovať viacero súborov do jedného dokumentu programu Excel.

Konverzia jedného alebo viacerých súborov

 1. Kliknite na kartu Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu Microsoft Excel.
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viac súborov určených na konverziu.
 3. Zadajte nastavenia konverzie. Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
  1. Zachovať formátovanie.
   Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.
   • Formátovaný text
    Typy písem, veľkosti písem a formátovanie odsekov sa zachovajú.
   • Iba text
    Zachovajú sa iba odseky. V celom dokumente sa použije jedno písmo.
  2. Jazyky OCR Vyberte jazyk(y) dokumentu. Pozrite tiež: Jazyky rozpoznávania.
  3. Zachovať obrázky (iba XLSX) Vyberte túto možnosť, ak chcete vo výstupnom dokumente zachovať obrázky.
  4. Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu (iba XLSX) Vyberte túto možnosť, ak chcete z každej strany pôvodného dokumentu (pôvodných dokumentov) vytvoriť samostatný tabuľkový hárok programu Microsoft Excel.
  5. Ďalšie možnosti... Otvorí kartu XLS(X) dialógového Nastavenia formátu okna.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do dokumentu programu Excel.
 6. Zadajte cieľový priečinok výstupného súboru.
  Keď sa úloha dokončí, výsledný súbor programu Microsoft Excel sa umiestni do vami špecifikovaného priečinka.

Zlučovanie súborov

 1. Kliknite na Otvoriť, potom na Konvertovať do formátu Microsoft Excel.
 2. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte súbory, ktoré chcete konvertovať.
 3. Zadajte nastavenia konverzie.
 4. Podľa potreby pridajte alebo odstráňte súbory.
 5. Usporiadajte súbory do požadovaného poradia a vyberte možnosť Skombinovať všetky súbory do jedného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Konvertovať do dokumentu programu Excel.
 7. Zadajte názov a cieľový priečinok výstupného súboru.
  Keď sa úloha dokončí, výsledný dokument programu Microsoft Excel sa umiestni do vami špecifikovaného priečinka.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.