Ochrana údajov

Rešpektujeme vaše súkromie a dbáme o ochranu vašich informácií. Všetky údaje, ktoré sme od vás získali, budeme zhromažďovať, spracovávať a používať pod podmienkou dôvernosti a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Budeme vám posielať e-mailové správy obsahujúce novinky o produktoch, cenách, špeciálnych ponukách a ostatné informácie o spoločnosti a produktoch len vtedy, ak s tým budete súhlasiť tým, že vyberiete príslušnú možnosť v dialógovom okne registrácie produktu. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme odstránili vašu e-mailovú adresu zo zoznamu adresátov.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.