Tlač dokumentov PDF

Program PDF Editor umožňuje tlačiť dokumenty PDF. Pred tlačou skontrolujte, či je k vášmu počítaču pripojená lokálna alebo sieťová tlačiareň a či sú nainštalované ovládače tlačiarne.

 1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi nakarte Dokument alebo kliknite na tlačidlo Súbor > Tlačiť....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte požadované nastavenia tlače:
  • Tlačiareň - Vyberte jedno z dostupných tlačových zariadení.
  • Kópie - Zadajte počet kópií na vytlačenie.
  • Strany na tlač - Určite strany, ktoré sa majú vytlačiť (môžete vybrať tlač všetkých strán, vybraných strán alebo rozsahu strán).
  • Nastavenie strany - Zadajte veľkosť papiera a orientáciu.
  • Škála a pozícia - Zadajte počet strán dokumentu na jednej vytlačenej strane a iné nastavenia tlače, napríklad mierku snímky a obojstrannú tlač.
  • Čiernobiele - Túto možnosť vyberte, ak chcete dokument vytlačiť čiernobielo.
  • Tlačiť do súboru - Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť všetky strany dokumentu do súboru.
  • Tlačiť poznámky a označenia - Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť komentáre.
 3. Kliknite na Tlačiť.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.