Obrázkový podpis

Program ABBYY FineReader umožňuje pridať obrázkové podpisy do dokumentov PDF.

  1. Na paneli s nástrojmi na karte Zabezpečenie kliknite na položku > Vytvoriť podpis zo snímky...
    Ak ste už vytvorili podpisy, vyberte podpis zo zoznamu dostupných podpisov. Môžete tiež kliknúť na Iný podpis > Vytvoriť podpis zo snímky....
  2. V dialógovom okne Vytvoriť podpis zo snímky kliknutím na Otvoriť snímku vyberte súbor so snímkou alebo kliknutím na Vložiť obrázok zo schránky vložte podpis momentálne uložený v schránke.
  3. Môžete zmeniť veľkosť podpisu a spriehľadniť pozadie.
  4. Kliknite na Uložiť.
  5. Umiestnite podpis na miesto, kde sa má na strane zobrazovať.
  6. Môžete zmeniť veľkosť podpisu, otočiť ho alebo ho presunúť na iné miesto v dokumente.

V dôsledku toho sa obrázkový podpis zobrazí v dokumente.

Do dokumentu môžete pridať ľubovoľný počet podpisov.

Obrázkový podpis môžete upraviť alebo odstrániť. Pozrite tiež: Textový podpis.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.