Ak sa nereprodukuje komplexna a zlozita struktura papieroveho dokumentu

Skôr, ako sa spustí proces optického rozpoznávania, program ABBYY FineReader vykoná analýzu logickej štruktúry dokumentu a zistí oblasti obsahujúce text, obrázky, tabuľky a čiarové kódy. Program podľa tejto analýzy určuje oblasti a poradie rozpoznávania. Tieto informácie sa použijú pri obnove formátovania originálneho dokumentu.

Pri štandardnom nastavení program ABBYY FineReader automaticky analyzuje dokument. V prípade príliš zložitého formátovania sa však niektoré oblasti môžu rozpoznať nesprávne. V takom prípade ich môžete upraviť ručne.

Pri úprave oblastí používajte nasledujúce nástroje a príkazy:

  • V paneli nástrojov okna Snímka sa nachádzajú nástroje umožňujúce ručné prispôsobenie oblasti.
  • Príkazy sú prístupné pomocou kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí, keď sa v okne Snímka pravým tlačidlom myši klikne na vybratú oblasť, alebo sú prístupné pomocou okna Priblíženie.
  • Príkazy v ponuke Oblasť.

Po vykonaní príslušných požadovaných zmien znovu spustite proces optického rozpoznávania OCR.

Pozri aj časť Ak sa nesprávne zistia oblasti.

Nastavenia rozpoznávania, vlastnosti oblasti a nastavenia ukladania ovplyvňujú aj to, ako sa reprodukuje rozloženie pôvodného dokumentu. Podrobné informácie nájdete v častiach: Možnosti OCR, Upraviť vlastnosti oblasti a Uloženie výsledkov OCR.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.