Integrácia s programom Microsoft Word

Pomocou integrácie s programom Microsoft Word môžete jednoducho vykonať niektorú z nasledujúcich činností: použiť dokument programu Word na vytvorenie súboru PDF a odoslať ho e-mailom, vytvoriť dokument programu Word z obrazových súborov alebo papierových dokumentov, spustiť porovnanie dokumentu programu Word s jeho predchádzajúcou verziou priamo v programe Microsoft Word.

  1. Vytvorte alebo otvorte vhodný dokument programu Word v programe Microsoft Word.
  2. Na paneli nástrojov ABBYY FineReader PDF kliknite na jednu z nasledujúcich možností:
  • Vytvoriť PDF vytvorenie a uloženie dokumentu PDF pomocou aktívneho dokumentu programu Word;
  • Vytvoriť súbor PDF a odoslať e-mailom vytvorenie a odoslanie dokumentu PDF vytvoreného pomocou aktívneho dokumentu programu Word prostredníctvom e-mailu;
  • Skenovať do Wordu vytvorenie dokumentu programu Word pomocou skenera alebo fotoaparátu;
  • Konvertovať do Wordu vytvorenie dokumentu programu Word pomocou súborov so snímkami;
  • Porovnať dokument s... porovnanie aktívneho dokumentu programu Word s jeho predchádzajúcou verziou.

V tejto časti:

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.