Nastavenia HTML

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 • Flexibilné rozvrhnutie
  Zachová formátovanie originálu. Výstupný dokument HTML sa dá ľahko upravovať.
 • Formátovaný text
  Zachová písma, veľkosti písem, štýly písem a odseky, ale nezachová presné riadkovanie ani umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 • Iba text
  Nezachová formátovanie.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zoznameZachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

 • Zachovať konce riadkov
  Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Ak je táto možnosť vypnutá, výstupný dokument bude mať jediný riadok obsahujúci celý text.
 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať farbu písma a farbu pozadia.
 • Zachovať hlavičky a päty
  Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader automaticky zisťuje kódovú stránku. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

Nastavenia knihy

Ak konvertujete papierovú knihu do formátu HTML, zapnite možnosť Vygenerovať obsah a použiť ho na rozdelenie knihy na súbory. Knihu je možné rozdeliť do kapitol jedným z týchto spôsobov:

 • Automaticky vytvoriť súbory založené na hlavičkách
  Program ABBYY FineReader PDF automaticky rozdelí dokument na časti približne rovnakej veľkosti, uloží ich ako samostatné súbory HTML a vytvorí na ne prepojenia v obsahu.
 • Vytvoriť súbory založené na hlavičkách úrovne č. 1
  Program ABBYY FineReader PDF automaticky rozdelí dokument na samostatné súbory HTML na základe nadpisov najvyššej úrovne.
 • Vytvoriť súbory založené na hlavičkách úrovne č. 2
  Program ABBYY FineReader PDF automaticky rozdelí dokument na samostatné súbory HTML na základe nadpisov najvyššej úrovne a nadpisov nasledujúcej úrovne.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na OK.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.