Získanie dokumentov

Po spustení programu OCR Editor musíte otvoriť súbor so snímkou alebo súbor PDF. V tejto kapitole nájdete pokyny, ako môžete získať snímky a dokumenty PDF na následné spracovanie v programe OCR Editor.

Obsah kapitoly

Kvalita OCR závisí od kvality snímok a súborov PDF, ktoré otvoríte pomocou programu ABBYY FineReader. Informácie o skenovaní a fotografovaní dokumentov a takisto o tom, ako odstrániť najčastejšie nedostatky zo skenov a fotografií, nájdete v častiachMožnosti spracovania snímky a Manuálna úprava snímok.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.