Fotografovanie dokumentov

Skenovanie nie je jediný spôsob získania snímok dokumentov. Dokumenty môžete odfotografovať fotoaparátom alebo mobilným telefónom a  fotografie môžete otvoriť v programe ABBYY FineReader a rozpoznať ich.

Pri fotografovaní dokumentov je potrebné pamätať na rad faktorov, aby boli fotografie vhodnejšie na rozpoznávanie. Tieto faktory sú podrobne popísané v nasledujúcich častiach:

Požiadavky na fotoaparát

Aby ste získali snímky dokumentov, ktoré bude možné spoľahlivo rozpoznať, fotoaparát by mal spĺňať nasledujúce požiadavky.

Odporúčané charakteristiky fotoaparátu

 • Rozlíšenie: Obrazový snímač: 5 miliónov pixlov pre strany A4. Pri fotografovaní menších dokumentov (napr. vizitiek) môže byť dostatočné aj nižšie rozlíšenie snímača.
 • Funkcia vypnutia blesku
 • Manuálne ovládanie clony, t. j. možnosť režimu Av alebo plne manuálneho režimu
 • Manuálne zaostrovanie
 • Stabilizačný systém (stabilizácia snímky) alebo možnosť použitia statívu.
 • Optické priblíženie

Minimálne požiadavky

 • Obrazový snímač: 2 milióny pixlov pre strany A4.
 • Premenná ohnisková vzdialenosť.

Podrobné informácie o svojom fotoaparáte nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

Osvetlenie

Osvetlenie značne prispieva ku kvalite výslednej fotografie.

Najlepšie výsledky dosiahnete so silným a rovnomerne rozložený svetlom, pokiaľ možno denným. Cez jasný a slnečný deň môžete zvýšiť clonové číslo, aby ste získali ostrejší obrázok.

Používanie blesku a ďalších svetelných zdrojov

 • Ak fotografujete pri umelom osvetlení, použite dva svetelné zdroje umiestnené tak, aby ste predišli vzniku tieňov alebo odrazov svetla.
 • Ak fotografujete pri dostatočnom osvetlení, vypnite blesk, aby ste predišli vzniku tieňov a výraznému presvetleniu určitých častí. Ak fotografujete pri nedostatočnom osvetlení a musíte použiť blesk, fotografujte zo vzdialenosti približne 50 cm.

Odporúčame, aby ste nepoužívali blesk pri fotografovaní dokumentov vytlačených na lesklom papieri. Porovnajte snímku s odrazom svetla a kvalitnú snímku:  

Ak je snímka príliš tmavá

 • Nastavte nižšiu hodnotu clony, aby ste ju otvorili.
 • Nastavte vyššiu hodnotu ISO.
 • Použite manuálne zaostrenie, pretože automatické zaostrenie môže pri nevhodných podmienkach osvetlenia zlyhať.

Porovnajte snímku, ktorá je príliš tmavá, s kvalitnou snímkou:

Fotografovanie

Aby ste dosiahli kvalitné fotografie dokumentov, umiestnite fotoaparát správne a dodržiavajte nasledujúce jednoduché odporúčania.

 • Vždy, keď je to možné, používajte statív.
 • Objektív by mal byť rovnobežne so stranou. Medzi fotoaparátom a dokumentom by sa mala nastaviť taká vzdialenosť, aby sa po priblížení celá strana vošla na snímku. Vo väčšine prípadov bude táto vzdialenosť medzi 50 a 60 cm.
 • Vyrovnajte papierové dokumenty alebo strany kníh (najmä v prípade hrubých kníh). Riadky textu by nemali byť zošikmené o viac než 20 stupňov, v opačnom prípade sa text nemusí konvertovať správne.
 • Aby ste získali ostrejšie snímky, zaostrite na stred snímky.
 • Zapnite stabilizačnú funkciu, pretože dlhšie expozičné časy môžu spôsobiť pri slabom svetle rozmazanie.
 • Použite funkciu automatickej samospúšte. Zabránite tak pohybu fotoaparátu pri stlačení tlačidla uzávierky. Používanie samospúšte sa odporúča, aj keď používate statív.

Možnosti vylepšenia snímky:

 • Snímka je príliš tmavá alebo je príliš nízky kontrast.
  Riešenie: Skúste použiť intenzívnejšie osvetlenie. Ak takúto možnosť nemáte, skúste nastaviť nižšiu hodnotu clony.
 • Snímka nie je dostatočne ostrá.
  Riešenie: Automatické zaostrenie nemusí pracovať správne pri slabom osvetlení alebo pri fotografovaní z malej vzdialenosti. Skúste použiť intenzívnejšie osvetlenie. Použite statív a samospúšť, aby sa vylúčili pohyby fotoaparátu pri fotografovaní.

Ak je obrázok len mierne rozmazaný, nástroj Oprava fotografií v editore snímok programu OCR Editor môže pomôcť získať lepšie výsledky. Pozrite tiež: Ak sú na snímke dokumentu chyby a presnosť OCR je nízka.

 • Časť snímky nie je dostatočne ostrá.
  Riešenie: Skúste nastaviť vyššiu hodnotu clony. Fotografujte z väčšej vzdialenosti pri maximálnom optickom priblížení. Zaostrite na bod medzi stredom a okrajom snímky.
 • Blesk spôsobuje odraz svetla.
  Riešenie: Vypnite blesk alebo použite iné zdroje svetla a zvýšte vzdialenosť medzi fotoaparátom a dokumentom.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.