Odosielanie dokumentov PDF e-mailom

Program PDF Editor umožňuje odosielanie dokumentov PDF e-mailom.

  1. Kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi na karte Dokument alebo kliknite na tlačidlo Súbor > Odoslať e-mailom....
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, v prípade potreby zmeňte názov dokumentu.
  3. Vyberte strany, ktoré chcete odoslať e-mailom.
  4. Kliknite na Vytvoriť e-mailovú správu.

Vytvorí sa e-mailová správa a dokument PDF sa pripojí k tejto správe. Zadajte adresu príjemcu a pošlite správu.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.