Vkladanie a úprava obrázkov

Program PDF Editor umožňuje vkladať obrázky do akéhokoľvek typu dokumentu PDF.

  1. Na paneli s nástrojmi na Upraviť obsah karte kliknite na tlačidlo alebo vyberte Upraviť obsah > Pridať obrázok... v hlavnej ponuke.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte obrázok a kliknite na Otvoriť.
  3. Obrázok presuňte do požadovaného umiestnenia na strane.

Obrázky môžete presúvať, otáčať, odstraňovať a meniť ich veľkosť. Keď presuniete obrázok, môže sa prekrývať s inými objektmi na strane. Ak chcete dať prekrývajúci sa obrázok do popredia, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Preniesť obrázok dopredu.

Odstránenie obrázka:

  • Ak chcete odstrániť obrázok v normálnom dokumente PDF, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na Odstrániť v ponuke skratiek.
  • Môžete odstrániť časť snímky dokumentu so všetkým, čo obsahuje, vrátane obrázkov. Ak to chcete urobiť, kliknite na nástroj na paneli s nástrojmi na karte Zabezpečenie a vyberte oblasť, ktorú chcete vymazať.

Nástroj Zmazať odstraňuje obrázky a text a automaticky vyberie vhodnú farbu pozadia na vyplnenie prázdneho priestoru.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.