Nastavenia DOC(X) / RTF / ODT

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 1. Presná kópia
  Zachová formátovanie pôvodného dokumentu. Táto možnosť sa odporúča pre dokumenty so zložitým rozložením, ako napr. propagačné letáky. Upozorňujeme, že obmedzuje možnosť úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.
 2. Upraviteľná kópia
  Vytvorí dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od pôvodného dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime sa jednoducho upravujú.
 3. Formátovaný text
  Zachová odseky, ale nezachová presné polohy objektov na strane a riadkovanie. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 4. Iba text
  Zahodí sa väčšina formátovania. Zachová iba typy písiem, ak je zapnutá možnosť Zachovať štýly textu tučné, kurzíva a podčiarknuté v obyčajnom texte.

Predvolená veľkosť papiera

V rozbaľovacom zozname Predvolená veľkosť papiera môžete vybrať veľkosť papiera, ktorá sa použije na uloženie vo formátoch RTF, DOC, DOCX alebo ODT.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť použitím možností v rozbaľovacom zozname Nastavenia snímok. Zachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť parametre ukladania obrázkov, kliknete na Vlastné.... Zadajte požadované nastavenia v dialógovom okne Vlastné nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

 • Zachovať hlavičky, päty a čísla strán
  Vo výstupnom texte zachová hlavičky, päty a čísla strán.
 • Zachovať konce riadkov a spojovníky
  Vo výstupnom texte zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. 
 • Zachovať konce strán
  Zachová pôvodné usporiadanie strany.
 • Zachovať čísla riadkov
  Zachová pôvodné číslovanie riadkov (ak je použité). Čísla riadkov sa uložia do samostatného poľa, ktoré sa pri upravovaní textu nezmení.
  Táto funkcia je dostupná len vtedy, ak je vybratá možnosť Upraviteľná kópia v rozbaľovacom zozname Rozloženie dokumentu.
 • Zachovať farbu textu a pozadia
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať farbu písma a farbu pozadia.
 • Zachovať štýly textu tučné, kurzíva a podčiarknuté v obyčajnom texte
  Zachová štýly písiem, keď je vybratá možnosť Iba text v rozbaľovacom zozname Rozloženie dokumentu drop-down list.

Ak vypnete detekciu hlavičiek, piat, obsahu, číslovaných zoznamov a poznámok pod čiarou na karte OCR dialógového okna Možnosti (ak chcete otvoriť toto dialógové okno, kliknite na Možnosti... v Nástroje), tieto prvky sa uložia ako základný text.

Neisté znaky

Túto možnosť zapnite, Zvýrazniť neisté znaky, ak chcete upravovať dokument v programe Microsoft Word namiesto tably Text v editore OCR Editor programu ABBYY FineReader. Ak je táto možnosť vybraná, všetky neisté znaky budú v dokumente programu Microsoft Word zvýraznené.

Tip. Farbu označenia znakov rozlíšených s nízkou istotou môžete zmeniť na karte Oblasti a text v dialógovom okne Možnosti (ak chcete otvoriť toto dialógové okno, kliknite na Možnosti... v Nástroje).

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.