Nastavenia CSV

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Nastavenia textu

  • Ignorovať text mimo tabuľky
    Uložia sa iba tabuľky a zvyšok sa ignoruje.
  • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán
    Uloží sa pôvodné usporiadanie strany.

Oddeľovač

Určuje znak, ktorý sa použije na oddelenie stĺpcov údajov vo výstupnom dokumente CSV.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader automaticky zisťuje kódovú stránku. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.