Ak program nedokáže rozpoznať niektoré znaky

Program ABBYY FineReader PDF používa pri rozpoznaní textu dáta o jazyku dokumentu. Program môže zlyhať pri rozpoznávaní niektorých znakov v dokumentoch s nezvyčajnými prvkami (napr. kódovými číslami), pretože jazyk dokumentu tieto znaky nemusí obsahovať. Na rozpoznávanie takýchto dokumentov si môžete vytvoriť vlastný jazyk, ktorý má všetky potrebné znaky. Môžete tiež vytvoriť skupiny niekoľkých jazykov OCR a tieto skupiny môžete použiť pri rozpoznávaní dokumentov.

Ako sa vytvára používateľský jazyk

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo), kliknite na kartu Jazyky.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový....
 3. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte možnosť Vytvoriť nový jazyk na základe existujúceho jazyka, vyberte jazyk, ktorý chcete použiť ako základ pre nový jazyk, a kliknite na OK.
 4. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti jazyka. V tomto dialógovom okne:
  1. Napíšte názov svojho nového jazyka.
  2. Jazyk, ktorý ste vybrali v dialógovom okne Nový jazyk alebo skupina, sa zobrazí v rozbaľovacom zozname Zdrojový jazyk. Z tohto rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať iný jazyk.
  3. Pomocou tlačidla Abeceda obsahuje abecedu základného jazyka. Ak chcete upraviť abecedu, kliknite na tlačidlo .
  4. Skupina možností Slovník obsahuje niekoľko možností súvisiacich so slovníkom, ktorý sa použije v programe pri rozpoznávaní textu a kontrole výsledku:
   • Žiadne
    Jazyk nebude mať slovník.
   • Vstavaný slovník
    Použije sa vstavaný slovník programu.
   • Používateľský slovník
    Kliknite na tlačidlo Upraviť... a zadajte výrazy slovníka alebo naimportujte už existujúci vlastný slovník alebo textový súbor v kódovaní Windows 1252 (výrazy musia byť oddelené medzerami alebo inými znakmi, ktoré nie sú v abecede).
    Slová z používateľského slovníka nebudú označené ako chybné pri kontrole pravopisu v rozpoznanom texte. Môžu byť napísané so všetkými malými alebo všetkými veľkými písmenami, alebo sa môžu začínať veľkým písmenom.
Slovo v slovníku Slová, ktoré nebudú považované za nesprávne pri kontrole pravopisu
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
Abc aBc, abc, Abc, ABC
 • Možnosť Bežný výraz vám umožní vytvoriť používateľský slovník pomocou bežných výrazov.
  Pozrite tiež: Bežné výrazy.
 1. Jazyky môžu mať niekoľko ďalších vlastností. Ak chcete zmeniť tieto vlastnosti, kliknite na tlačidlo Rozšírené..., aby sa otvorilo dialógové okno Rozšírené vlastnosti jazyka, v ktorom môžete zadať:
  • Znaky, ktorými môže začínať alebo končiť slovo
  • Nepísmenové znaky vyskytujúce sa oddelene od slov
  • Znaky, ktoré sa vyskytujú v slovách, ale treba ich ignorovať
  • Znaky, ktoré sa nemôžu objaviť v rozpoznávaných textoch pri použití tohto jazyka (zakázané znaky)
  • Možnosť Text môže obsahovať arabské číslice, rímske číslice a skratky option
 1. Pri výbere jazykov OCR môžete teraz vybrať novovytvorený jazyk.
  Ak chcete o jazykoch OCR zistiť viac, pozrite si časť Jazyky OCR.

Používateľský jazyk sa štandardne uloží do priečinka projektu OCR. Všetky používateľské vzory a jazyky môžete uložiť aj do jedného súboru. Ak to chcete urobiť,otvorte dialógové okno Možnosti (kliknite naNástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo), kliknite na kartu OCR a potom kliknite na tlačidlo Uložiť vzory a jazyky....

Vytváranie skupiny jazykov

Ak budete pravidelne používať konkrétnu kombináciu jazykov, môžete si na zvýšenie pohodlia zoskupiť jazyky.

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo) a kliknite na kartu Jazyky.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový....
 3. V dialógovom okne Nový jazyk alebo skupina vyberte možnosť Vytvoriť novú skupinu jazykov a kliknite na OK.
 4. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti skupiny jazykov. V tomto dialógovom okne zadajte názov skupiny jazykov a vyberte jazyky, ktoré chcete dať do skupiny.
  Ak viete, že sa v texte nebudú vyskytovať určité znaky, môžete tieto takzvané zakázané znaky priamo zadať. Keď to urobíte, môžete tak zvýšiť rýchlosť a presnosť OCR. Ak chcete zadať tieto znaky, kliknite na tlačidlo Rozšírené... v dialógovom okne Vlastnosti skupiny jazykov a do poľa Zakázané znaky zadajte zakázané znaky.
 5. Kliknite na OK.

Nová skupina sa objaví v rozbaľovacom zozname jazykov na hlavnom paneli nástrojov.

Skupiny používateľských jazykov sa štandardne ukladajú do priečinka projektu OCR. Všetky používateľské vzory a jazyky môžete uložiť aj do jedného súboru. Ak to chcete urobiť,otvorte dialógové okno Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo), kliknite na kartu OCR a potom kliknite na tlačidlo Uložiť vzory a jazyky....

Tip. Rozbaľovací zoznam jazykov na hlavnom paneli nástrojov môžete použiť na výber skupiny jazykov.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu jazykov na hlavnom paneli nástrojov vyberte Ďalšie jazyky....
 2. V dialógovom okne Editor jazykov vyberte možnosť Zadajte jazyky OCR manuálne.
 3. Vyberte požadované jazyky a kliknite na OK.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.