Ak sa používa nesprávne písmo alebo niektoré znaky sú nahradené za „?“ alebo „□“

Ak v table Text uvidíte namiesto písmen znaky „?“ alebo „□“, skontrolujte, či písma vybraté na zobrazenie rozpoznaného textu obsahujú všetky znaky použité vo vašom texte.

Pozrite tiež: Požadované písma.

Písmo rozpoznaného textu môžete zmeniť bez nutnosti znova spustiť proces OCR.

Ak chcete zmeniť písmo v krátkom dokumente:

  1. Vyberte fragment textu, v ktorom majú niektoré znaky nesprávne písmo.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na výber a kliknite na Vlastnosti v ponuke skratiek.
  3. Vyberte požadované písmo z rozbaľovacieho zoznamu Písmo v table Vlastnosti textu. Príslušným spôsobom sa zmení písmo vo vybratom fragmente textu.

Ak chcete zmeniť písmo v dlhom dokumente, v ktorom sa používajú štýly:

  1. Kliknite na Nástroje > Editor štýlov....
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte štýl, ktorý chcete upraviť, a zmeňte jeho písmo.
  3. Kliknite na OK. Príslušným spôsobom sa zmení písmo vo všetkých fragmentoch textu, ktoré používajú tento štýl.

Ak bol projekt OCR rozpoznaný alebo upravený v inom počítači, text dokumentu sa vo vašom počítači môže zobraziť nesprávne. Ak sa to stane, uistite sa, či sú vo vašom počítači nainštalované všetky písma použité v tomto projekte OCR.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.