Používanie príkazového riadka

Na prevod naskenovaných dokumentov, súborov PDF a súborov so snímkami do podporovaných formátov sa môže použiť príkazový riadok. Môžete ho použiť aj na spustenie porovnania dvoch verzií dokumentu v rôznych formátoch bez nutnosti špeciálne otvoriť okno Editora OCR alebo program ABBYY Porovnať dokumenty.

Ak chcete spracovať dokumenty použitím príkazového riadka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Stlačením kombinácie klávesov Win+R otvorte rozhranie príkazového riadka. Potom do príkazového riadka zadajte „cmd“ a kliknite na OK.
  2. Zadajte príkaz na konverziu alebo porovnanie dokumentov a stlačte kláves Enter. Na obrazovke sa zobrazí dialógové okno programu ABBYY FineReader. Bude obsahovať panel priebehu a všetky relevantné rady a upozornenia.  
  3. Po spracovaní dokumentov sa výsledky otvoria v príslušnej aplikácii.
    Na uloženie výsledkov konverzie musíte manuálne spustiť procedúru uloženia.

Obsah kapitoly:

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.