Aktivácia programu ABBYY FineReader

Aby mohol program ABBYY FineReader PDF po nainštalovaní pracovať v plnom režime, musíte ho aktivovať. Pokiaľ si neaktivujete program ABBYY FineReader PDF, program sa spustí v skúšobnom režime, ktorý umožňuje vyskúšať program, ale obmedzuje počet strán, ktorý je možné uložiť, a po určitom čase prestane fungovať.

Aktivácia programu ABBYY FineReader PDF:

 1. Do poľa Nová úloha kliknite na Pomocník > Aktivovať....
 2. Zadajte svoje sériové číslo alebo načítajte licenčný súbor, ak ho máte.

Vyberte jednu zo štyroch možností aktivácie zobrazených v Sprievodcovi aktiváciou:

 • Aktivácia prostredníctvom internetu
  Aktivácia prebehne automaticky a trvá iba niekoľko sekúnd. Táto metóda vyžaduje aktívne internetové pripojenie.
 • Aktivácia prostredníctvom webovej lokality spoločnosti ABBYY
  1. Kliknutím na odkaz v Sprievodcovi aktiváciou otvorte stránku aktivácie.
  2. Skopírujte identifikáciu produktu v Sprievodcovi aktiváciou a vložte ju do zodpovedajúceho poľa na stránke.
  3. Skopírujte sériové číslo v Sprievodcovi aktiváciou a vložte ho do zodpovedajúceho poľa na stránke.
  4. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  5. Kliknite na Ďalej a zadajte cestu k licenčnému súboru.
  6. Kliknite na Ďalej.

Program ABBYY FineReader PDF bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

 • Aktivácia prostredníctvom e-mailu
  1. Program vygeneruje e-mailovú správu so všetkými informáciami potrebnými na aktiváciu.
  2. Nemeňte text ani predmet e-mailovej správy a odošlite ju. Dostanete e-mailovú správu obsahujúcu licenčný súbor.
  3. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  4. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte cestu k licenčnému súboru.

Program ABBYY FineReader PDF bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

 • Aktivácia prostredníctvom e-mailu z iného počítača
  1. Tento spôsob aktivácie vyberte, ak nemôžete program ABBYY FineReader PDF aktivovať na počítači, na ktorom je nainštalovaný (napr. ak nemá internetové pripojenie alebo nemôže odosielať e-mailové správy).
  2. Licenčné informácie uložte do textového súboru.
  3. Vytvorte novú e-mailovú správu v počítači, ktorý môže odosielať e-mailové správy. Zadajte Aktivačná požiadavka do poľa Predmet a FineReader-activation@abbyy.com do poľa Komu zadajte názov svojho štýlu číslovania.
  4. Skopírujte obsah textového súboru do e-mailovej správy. Nerobte žiadne zmeny, aby sa zabezpečilo automatické spracovanie vašej správy a dostali ste rýchlu odpoveď.
  5. Správu odošlite. Dostanete odpoveď s licenčným súborom.
  6. Licenčný súbor uložte na pevný disk.
  7. V Sprievodcovi aktiváciou zadajte cestu k licenčnému súboru.

Program ABBYY FineReader PDF bude odteraz aktivovaný a bude pracovať v plnom režime.

Po aktivácii programu ABBYY FineReader ho budete môcť inštalovať na tom istom počítači ľubovoľný počet krát bez potreby opätovnej aktivácie. Ak sa však spravia významné zmeny v hardvérovej konfigurácii počítača, sformátuje sa pevný disk alebo sa preinštalujete operačný systém, bude potrebné znova získať licenčný súbor a znova aktivovať program ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.